EchoSpore

Nur die Kunst und die Wissenschaft erhöhen den Menschen bis zur Gottheit.
... Wahre Kunst bleibt unvergänglich.
 (Beethoven, 1770-1827)

Motto / Doelstelling


       


De Stichting Lichterfeld, onder auspiciën van de “Ruhrstichting Bildung und Erziehung” (Stichting voor Vorming en Opleiding), zet zich in om muziek van verbannen, rechtloze, vervolgde, in ballingschap levende, in getto’s ondergebrachte, concentratiekamp overlevende en vermoorde componisten op te sporen en te verzamelen.

Gezien de kwaliteit van de muziek is het zeker gerechtvaardigd dit voor elkaar te krijgen en tot uitvoering te brengen.

“Rien n’est jamais acquis à l’homme”, schreef Louis Aragon 1944, “Niets is ooit toegekend aan de mens”.

Betreffende kunstenaars, als ook hun oeuvres, ondergingen hun lot door een op burgerrechten gestoelde beledigende stigmatisering. Het onder de aandacht brengen van hun noodlot is van groot belang en momenteel zeer actueel. Net zoals deze kunstenaars werden en worden nu nog steeds zeer veel mensen slachtoffer van het “anders”-zijn, het volgen van een niet geaccepteerde levenswijze waarvoor zij allerlei vormen zoals stilzwijgend-, verbaal- en lichamelijk geweld moeten ondergaan.

Het zou ieders eer te na moeten zijn dat deze misstanden geen gevolgen hebben en dat de daders straffeloos blijven. Zij mogen hun doel niet bereiken.

Vanuit de schaduw van deze kwaadaardige en helaas nog toenemende ontwikkeling wil “EchoSpore” de wolken verdrijven en een leefgebied creëren van waaruit dit waardevolle deel van de muziekcultuur kan herrijzen, zich verder kan ontwikkelen en tot rijping kan komen.


Maar weinig vergelijkbaar populaire werken van deze componisten kunnen zonder verdere ondersteuning.

Het online beschikbaar stellen van bij voorkeur alle werken in video en/of audio uitvoering in goede, liefst hoge kwaliteit, bij voorkeur voorzien van een een korte levensbeschrijving van de componisten, met eveneens video en/of audio support, zal naar onze mening een bijdrage leveren aan een belangrijke toename van het aantal bezoekers aan muziekuitvoeringen in concertzalen.


In onze talrijke gesprekken met samenwerkende kunstenaars, ensembles en orkesten is gebleken, dat onze wensen op brede instemming en ondersteuning kan rekenen.


Met EchoSpore.de/.eu/.com beogen wij websites in te richten, die als platform cq. basis kunnen dienen voor deze teksten, audio’s en video’s. Wij werken graag samen met geestverwanten onder verwijzing naar hun uitvoeringen op internet, met name als voor “EchoSpore” waardevol materiaal ter beschikking wordt gesteld.


“Echo”, met zijn meervoudige betekenis ( “Echo”, Echo (“muziek), Echo (“een Duitse muziekprijs”) en Echo (“nimf uit de Griekse mythologie”) en “Spore” komt voor in vergelijkbare of bijna gelijkbare schrijfvorm in vele talen, zoals in het Engels, Frans en Nederlands. In het Spaans zou de strekking van het woord “eco-espora” en in het Italiaans “eco-spora” zijn.


De metafoor “Spore” (”sporenplanten moeten tegenspoed kunnen weerstaan en buitengewoon standvastig zijn”), is daarmee uitermate geschikt, om de doelstelling van dit project uit te beelden.